Christina Fisker 3.g

Jeg valgte at møde op til foredraget, fordi jeg ønskede at få inspiration til at strukturere min opgave og skriveprocessen, og jeg tager i høj grad med derfra, at jeg selv er herre over, hvordan min proces bliver, da den afhænger af, hvorvidt mine tanker er overvejende positive eller negative.

Christina Fisker 3.gRibe Katedralskole
Anna Barslund 3.g

Det var vigtigt for mig for at finde ud af, at jeg selv kan styre mine tanker, følelser og min adfærd. Jeg vil bruge den måde Liselotte stiller spørgsmål til, at man allerede har en viden og bruge den til at komme videre med opgaven, så jeg ikke giver op.

Anna Barslund 3.gRibe Katedralskole
Pernille Jessen: 3.g

Og jeg vil bestemt prøve at benytte mig af Liselottes måde at tackle problemer på. I stedet for kun have for øje, hvad jeg ikke kan finde ud af, så skal disse tanker udskiftes med, hvad har jeg opnået indtil videre og allerede kan

Pernille Jessen: 3.gRibe Katedralskole
Christina Fisker 3.g

Jeg blev meget opmærksom på, hvor vigtigt det er at strukturere sin tid, så man opnår den størst mulige effektivitet i sit arbejde og dermed det bedste udbytte, og jeg blev desuden opmærksom på, at vi alle arbejder på forskellige måder og derfor skabte det en selvindsigt, der er værd at have i baghovedet fremover.

Christina Fisker 3.gRibe Katedralskole
Jane Skønager 3.g

Jeg vil helt klart huske og bruge de ting, jeg har hørt, fremover. Både i forbindelse med eksamenslæsning, men også i hverdagen i situationer der ikke nødvendigvis har noget med skolen at gøre, men hvor jeg lige har brug for at aktivere min venstre pande-tindingelap i stedet for den højre

Jane Skønager 3.gRibe Katedralskole
Martin Svendsen: 3.g

Jeg synes, Liselottes fif var rigtig gode, fx det med at holde tydelige pauser, altså ikke spise ved computeren, men give mig selv tiden til at spise og se positivt på mine opgaver og udfordringer istedet for at køre mig selvdød. Jeg vil helt klart bruge hendes forslag om koncentrationsintervaller, lave klare pauser for mig selv og have en positiv indstilling – og smile fra morgenen af.

Martin Svendsen: 3.gRibe Katedralskole
Christina Fisker 3.g

Jeg har allerede implementeret en helt anden struktur i mit arbejde, end jeg tidligere har været vant til, og dette vil jeg fremover fortsætte med at gøre.

Christina Fisker 3.gRibe Katedralskole

Jeg har fået langt mere overskud i min eksamensperiode. Før kunne jeg kun fokusere på alt det, der var mig en udfordring, og hvor svær eksamen, der ventede mig, var. Efter samtale med Liselotte, har jeg lært at fokusere på, hvad det egentlig er faget går ud på, og hvilke ting jeg skal kunne, simpelthen en anden vinkel på samme historie.Den forståelse og selvopfattelse, du var med til at give mig i eksamensperioden var med til, at jeg gik til eksamen med oprejst pande.

Ida Blomgreen

Jeg har fået en bedre forståelse for, hvordan en sag kan belyses fra flere forskellige vinkler, og hvordan jeg får det bedste ud af de fag, jeg har. Og så har coachingen givet mig en ny og mere positiv måde at tænke på, hvis der opstår problemer eller hvis min koncentration falder.

Morten Lundtofte

Jeg hørte Liselotte til et foredrag på min efterskole Rejsby Europæiske efterskole.
Jeg lærte en masse brugbart, som jeg ikke umiddelbart havde tænkt over – eksempelvis om den positive tankegang, den kognitive diamant, min fremtræden, førstehåndsindtryk og forskellen på den impulsive og den refleksive person
Og så syntes jeg, at hun var nærværende og humoristisk

Mai-Lea Frederiksen

Jeg følte egentligt ikke, at jeg havde behov for coaching, men efterfølgende har det vist sig at være en rigtig god beslutning. Selvom jeg aldrig har haft eksamensangst eller koncentrationsproblemer var det alligevel rart at få nye metoder til at angribe mine opgaver og nye udfordringer på. Jeg kunne også godt lide, jeg skulle arbejde med at bevare en positiv tankegang og tænke rationelt.

Johannes

Jeg er specielt vild med introen, der lægger en dæmper på mine tanker/følelser omkring alt det her eksamensræs. Det er fedt at læse om forskellige teknikker jeg kan bruge både i forhold til de forskelige fag, men også rent personligt. Gennemgangen af, hvad eksamen egentlig går ud på var også en øjenåbner. Afsnittet om motivation var god læsning.

Rikke Pedersen

Afsnittet med selvfølelse og selvtillid fik mig til at få øjnene op for, hvad det var eksamen egentlig handler om. Afsnittet til forældre havde mine forældre også stor gavn af at læse, rigtig godt!

Peter

Jeg har brugt den kognitive teori rigtig meget. Det giver lidt ekstra hjælp når jeg har negative tanker og føler, at jeg ikke er i stand til at udføre en opgave.

Kristian